Elevudveksling og CORONA

Hjælp til at gøre det til en tryg oplevelse, ved at informere jeres partnerfamilie om "corona-rutinerne" på jeres skole

COLOURBOX43899590

Hvilke corona-regler gælder på skolerne?

Vi har på Rejsekontoret besluttet, at de gældende regler i landet overholdes i udvekslingen. Dvs. at vores børn/unge, der er på besøg i DK, følger reglerne i Danmark og omvendt følger gæsterne fra DK reglerne i Slesvig-Holsten. Dvs. at skoler, som modtager gæster, skal sikre et antal ekstra tests til gæsterne fra DK. TAK. 

Som udvekslingfamilie er I ansvarlige for

- at lærerne på skolen ved, hvornår jeres eget barn er på udveksling

- at lærerne på skolen ved, hvornår jeres eget barn har en gæst med i skole

-  at jeres gæstebarn og dettes forældre kender de aktuelle regler og rutiner på jeres skole

- at hjælpe med, at gæstebarnet kan deltage i testning på jeres skole (Evt. skal gæstebarnets forældre på forhånd underskrive nogle tilladelser eller samtykkeerklæringer, som de får via jer)

I øjeblikket (05.11.2021) er corona-reglerne på skolerne således at

-          elever i bestemte situationer bærer mundbind i skolen (kun Sydslesvig)

-          elever skal testes 2 gange i ugen i skolen (i Sydslesvig)

Kontakt venligst jeres matchfamilie for at blive klog på de konkret gældende regler dér, hvor jeres barn skal hen på udveksling.

Samtykkeerklæringer (Einverständniserklärung)

I Sydslesvig skal alle elever testest 2 gange om ugen, samt møde mandag morgen med en frisk negativ test (medmindre man er vaccineret). Denne samtykke-erklæring (Einverständniserklärung) skal forældre i Danmark også på forhånd udfylde for deres barn, som skal på udveksling i Sydslesvig. Henvend jer til skolens rejselærer på partnerskolen eller til jeres matchfamilie, som kan give jer det dokument, de bruger på skolen. Dette dokument er på tysk, fordi det gælder hos de tyske myndigheder. Har I brug for hjælp til oversættelse, så ring gerne til Rejsekontoret eller få hjælp af jeres værtsfamilie eller skolens rejselærer).

I Danmark følger eleverne danske regler og i Sydslesvig følger eleverne tyske regler. Derudover følger man selvfølgelig grænsereglerne  negativ test eller vaccionationsbevis når man krydser grænsen).

60 match til årets elevudveksling

Vi har i år modtaget ca. 50 tilmeldinger fra Danmark og ca. 80 fra Sydslesvig. Dertil kommer tilmeldinger fra gengangere, som ønsker udveksling igen med samme partner som sidst. Dermed har vi kunnet skabe omkring 60 match.

Vi siger tak til alle tilmeldte.