Rejsekontoret organiserer ikke længere "ophold hos ferieværter"

De traditionelle ferieværtsophold har igennem 100 år skænket tusindevis af sydslesvigske børn dejlige minder og relationer til Danmark. Dog er interessen for at tilmelde sig faldet til nærmest nul.

Ferieboern10

Nye tider

I 2019 lå antallet af nye ferieværter på 9 værter og antallet af nye tilmeldte feriebørn på 17. Siden er der ikke kommet nye ferieværter til, så udvekslingen sker mellem en gruppe værter og børn, der har mødt hinanden i mange år. 

Allerede i 2019 trak Grænseforeningen sig ud af ferieværtsopholdene og allerede i nogle år har Skoleforeningen med Grænseforeningen nytænkt kultur- og sprogmødet. Det er fact, at der ikke længere er interesse for at tilmelde sig til de traditionelle ferieværts-ophold. Tiderne, hvor danske familier tilbragte flere uger af sommerferien hjemme i eget hus og have eller på gården - med den fornødne plads og ro til at have et feriebarn – er forbi.

De gensidige aktiviteter er attraktive

I stedet ser både Grænseforeningen og Skoleforeningens Rejsekontor stort potentiale i elevudveksling og sommerlejre, hvor sydslesvigske og rigsdanske børn mødes, leger og lærer sammen.

I løbet af de seneste 10 år har der været en positiv udvikling inden for de gensidige sprog- og kulturmødeaktiviteter, for her stiger antallet af tilmeldinger. ”Elevudvekslingen i uge 45-47” opleves som en attraktiv kulturmødeaktivitet og sprogrejse for børn på begge sider af grænsen. For imens de traditionelle ferieværtsophold har været af ensidig karakter (kun det sydslesvigske feriebarn har haft muligheden for at ”rejse ud”) giver udvekslingsaktiviteterne begge deltagende børn muligheden for at rejse ud – et gensidigt sprog og kulturmøde som virkelig rykker! For det glædelige er, at danske børn virkelig gerne vil møde Sydslesvig – især hvis de også selv kan få lov til at ”komme afsted på rejse”.

»Lad os bruge vores ”krudt”, kompetencer og ressourcer der, hvor vi virkelig kan rykke noget for mange børn. Lad os skabe rammerne for, at sommerferiekontakten til Danmark ikke kun er et tilbud til en håndfuld børn som er ”heldige” at få en ferievært, men i stedet bliver et tilbud og en chance for alle Skoleforeningens børn! Vi tror på, at blandede sommerlejre med danske og sydslesvigske børn er ”de nye sommerferierejser” fordi de faciliterer ”sprog- og kulturbadet”, som bør være det centrale i feriebarn.dks aktiviteter!«, siger lederen af Skoleforeningens rejsekontor, Sally Flindt-Hansen.

En naturlig reaktion på mange års udvikling: ikke længere ferieværtsophold

Derfor ønsker vi at ”takke af” på de traditionelle ferieopholds vegne. Alle de gode relationer og bånd der allerede finder sted mellem ferieværter og feriebørn lever selvfølgelig videre og parterne kan fortsat mødes. Rejsekontoret vil dog ikke længere administrere og organisere dette, men i stedet lægge energien og kontorets ressourcer i de nye aktiviteter. Der tilbydes fra og med sommeren 2021 blandede sommerlejre på alle Skoleforeningens lejrskolefaciliteter. På alle lejrene er halvdelen af pladserne øremærket til børn fra Danmark.

Skabe muligheder for kontakt til Danmark for så mange børn som muligt

Skoleforeningens formand, Udo Jessen siger: »Vi står stærkt med vores kontakter til Danmark og vi har gode ideer og planer omkring elevkontakt og ferieoplevelser i kombination med hinanden, derfor er jeg ikke bange for fremtiden på området. Skoleforeningen er hele tiden nødt til at agere ud fra den realitet vi har i vores og det danske samfund, og vi har konstateret, at den 102årige tradition med at sende børn på ferieophold hos ”ferieværter” / ”plejeforældre” ikke længere har en fremtid. Tiden har forandret sig, samfundet har forandret sig, og vores måde at leve på har forandret sig, og derfor har Skoleforeningens Styrelse besluttet at satse på andre tiltag, for at opretholde og intensivere kontakten til Danmark. Anderledes, men bestemt ikke dårligere vil jeg påstå. En historie er slut og en ny historie skrives.«

Rejsekontoret håber, at sommerlejrene kan finde sted med hensyn til corona.