Status sommerferieaktiviteter 2020

Sommerlejre og ophold hos ferieværter. Covid-19 status!

COLOURBOX14814662

LÆS HYGIEJNEKONCEPT FOR SOMMERLEJRE HER !

Opdatering 23. juni 2020

OPDATERING SOMMERFERIEAKTIVITETER  2020

Heldigvis udviklede sig tingene nogenlunde positivt for vores aktiviteter.

Grænsen blev åbnet for tyskere med bopæl i Slesvig-Holsten, og det betyder at

- vores sommerlejre kan finde sted.

- børn, som skal besøge ferieværter, kan blive kørt over grænsen af deres forældre. Rejsekontoret organiserer desværre ikke fælles transport i år.

Vedr. Sommerlejre:

Der afholdes 4 sommerlejre med 25-30 børn på hver. Der ansættes teams a´ 4 personer til hver lejr. Lejrene afholdes under overholdelse af et detaljeret hygiejnekoncept, som Rejsekontoret har udviklet. I disse corona-tider skal børn lege i grupperinger bestemt af de voksne og i fysisk begrænsede rum. Meget legetøj er pakket væk af sikkerhedshensyn, fordi det ikke kan tåle at blive gjort rent med de barske metoder, der kræves for at begrænse smitterisikoen. Smittebegrænsning i forhold til Coronavirus indskrænker både børn og voksnes legerammer, og der er grønne stjerner, gule veste og begrænset bevægelsesfrihed, hvor der plejer at være fri leg på legepladsen eller boldbanen. Men vi må få det bedste ud af det og er opsatte på at give børnene en rigtig god lejr med nærvær, naturoplevelser, bålhygge og mulighed for nye venskaber.

Hilsen

Rejsekontoret

 

Opdatering 11. juni 2020

OPDATERING SOMMERFERIEAKTIVITETER  2020

Gode nyheder! Personer med bopæl i Slesvig-Holsten kan fra den 15. juni 2020 indrejse i Danmark uden at opfylde kravet om et anerkendelsesværdigt formål. De skal alene dokumentere, at de bor i Slesvig-Holsten.

Det betyder for sommerferieaktiviteterne at

- forældre fra Sydslesvig selv kan køre deres børn hen til deres ferieværter i Danmark.

- vi ikke skal være bekymrede for, at forældre som skal hente deres barn på en sommerlejr (hvis barnet bliver sygt/har hjemve/kommer til skade eller andet) ikke må komme over grænsen!

Det er gode nyheder for os alle og tager mange af vores bekymringer fra vores skuldre.

 

Opdatering 5. juni 2020

OPDATERING SOMMERFERIEAKTIVITETER (FERIELEJRE) 2020

 

På et pressemøde den 29. maj meldte Danmarks statsminister ud, at tyskere fra 15. Juni rejse ind i Danmark hvis de kan bevise at de skal på hotel / campingplads i min. 6 overnatninger.

Ophold hos ferieværter

Vi går ud fra, at feriebørn, som skal besøge ferieværter også kan rejse ind, hvis de viser et officielt dokument fra Rejsekontoret som bekræfter at de skal bo på samme adresse i mindst 6 overnatninger. Send os derfor jeres datoer hurtigst muligt.

Med hensyn til transporten, må feriebørnenes forældre med tysk statsborgerskab højst sandsynligt IKKE kører barnet over grænsen. Det er nødvendigt, at ferieværten kan hente. ifølge Slesvig-Holstens ministerpræsident er der fra 15.6. ikke længere grænsekontrol ved indrejse i Tyskland. Hvis dette ikke er muligt for ferievært at afhente, så kontakt Rejsekontoret, vi kan måske finde andre løsninger. Undersøg også, om feriebarnet (de ældre) kan rejse med tog.

Sommerlejre

Vi går stadig ud fra, art vores sommerlejre kan finde sted. Vi planlægger 5 lejre af hhv. 1 uges varighed. Vi udarbejder nøjsomt hygiejnekoncepter m.m.

Hilsen

Rejsekontoret

 

Opdatering 20. maj 2020

OPDATERING SOMMERFERIEAKTIVITETER (FERIELEJRE) 2020
Situationen omkring grænsen er endnu usikker, men vi har dags dato taget en beslutning om en plan B, som vi vil arbejde videre med – selvom vi ikke ved om vi kan lykkes med denne plan B:
Vi vil fortsat afholde sommerlejrene i Danmark, på Lejrskolerne Vesterled og Rendbjerg. Vi vil i stedet for 3 hold forsøge at lave 5 mindre hold (med ca. 20-25 børn på hvert hold).
Det vil sige at der kommer nye perioder i spil. Børn, som allerede har fået plads, kan desværre ikke forvente at komme afsted i den periode, de oprindeligt har søgt om (da deltagerantallet pr. lejr halveres). Vi beder alle væbne sig med tålmodighed! Vi vil kontakte ALLE tilmeldte børn og tilbyde jer én af de nye perioder. I må være forberedte på, at de måske først bliver i midten af juni. Lejrene vil fortsat koste mellem 80 – 100 Euro som vi – hvis lejrene kan realiseres – vil opkræve med kort varsel. Vi håber på jeres forståelse og tålmodighed! Vi vil gøre alt for, at børnene kan komme afsted på sommerlejr. Hjælp os med at krydse fingre!
De bedste hilsner fra
Rejsekontoret


Opdatering 11. maj 2020

Kære forældre, rejselærere, feriebørn og værtsfamilier

Sommerlejren på ”Lejrskolen Vesterled” og ”Kultur-Camps” på Lejrskolen Rendbjerg:

Status er fortsat at grænsen ikke er åben for turisme på en måde, så vi kan rejse med en busfuld børn ind i Danmark. Vi er fortsat nødt til at afvente lidt endnu, om der ændrer sig noget dér. Dertil kommer, at det også skal være "lovligt" at være sammen på den måde, man er på en sommerlejr. 

Vi vil allersenest beslutte os den 26. maj og melde ud her.

Ophold hos ferieværter

Her gælder fortsat at vi håber at så mange som muligt igen vil besøge deres ferieværter. Ny-tilmeldte ferieværter vil vi også forsøge at matche. Vi håber grænserne åbner så børn med tysk pas kan rejse ind i Danmark.

Vi kan dog ikke tilbyde fælles transport i 2020.

Hilsen Rejsekontoret

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

20. april 2020

Kære forældre, rejselærere, feriebørn og værtsfamilier

Vi ved, at I har mange spørgsmål vedrørende Rejsekontorets sommerferieaktiviteter (sommerlejre i Danmark og ophold hos ferieværter)

Vi kan desværre ikke kigge ind i krystalkuglen og er selv usikre på mange ting. Derfor vil vi gerne i dag komme med en statusmelding, så godt vi kan.

Sommerlejren på ”Lejrskolen Vesterled” og ”Kultur-Camps” på Lejrskolen Rendbjerg

I øjeblikket ved vi ikke, om lejrene kan gennemføres. Hvis grænserne fortsat er lukkede og der fortsat er et forbud mod lejrskoler, så kan disse selvfølgelig ikke gennemføres. Hvis forbudet bliver ophævet og grænsen åbnet, så kan vi godt gennemføre. Vi vil tage stilling til dette medio maj 2020 og opdatere siden her!

Ophold hos ferieværter

-         Feriebørn og – værter som selv organiserer kørsel

Rejsekontoret blander sig ikke i jeres møde og er ikke involveret i kørsel m.m. Vi håber, at det bliver muligt for jer at mødes i sommerferien. Vi krydser fingre!

-         Feriebørn og –værter som har ønsket at deltage i Rejsekontorets fælleskørsel

Her har vi allerede nu besluttet, at vi IKKE kan tilbyde fælles kørsel i år. Der er for mange usikre faktorer forbundet med det (et stort planlægningsarbejde på trods af meget få feriebørn, bestilling af busser som måske i sidste ende skal aflyses, koordinering af frivillige hjælpere hvoraf mange er i risikogruppen, hele usikkerheden om grænselukning osv.). Vi håber, at grænserne bliver åbnet og at feriebørn- og værter selv kan organisere kørsel frem og tilbage.

Med venlig hilsen

Rejsekontoret