Bliv feriebarn i Sydslesvig

Børn fra Danmark, som har lyst til at lære Nordtyskland og det tyske sprog bedre at kende under trygge forhold, kan blive feriebarn hos en dansktalende familie syd for grænsen.

20141119TR007

Børn i Danmark kan nu blive "feriebarn" i Sydslesvig

Har du lyst til at opleve en tosproget og flerkulturel hverdag hos en familie i det danske mindretal syd for grænsen? Tilmeld dig som feriebarn. Det kan føre til et livslangt venskab mellem din egen og en sydslesvigsk familie.

Rejsedatoer i 2020

28.06. - 05.07.2020

05.07. - 12.07.2020

12.07. - 19.07.2020

Transport

Transport aftales og organiseres indbyrdes mellem den danske og sydslesvigske familie. Vælger man perioden 5.-12.7. tilbydes der fælles transport til Flensborg.

Historie

Siden 1919 har hundredvis af sydslesvigske skolebørn og børnehavebørn hvert år været på ferieophold i Danmark. I de svære mellemkrigs- og efterkrigsår var feriebørnsarbejdet i høj grad en social opgave. Børnene skulle væk fra det hårde efterkrigsliv, hvor der var mangel på alt, og de skulle opleve Danmark. Beretninger fra 1940'ernes slutning viser, hvor stærkt et indtryk mødet med Danmark gjorde på børnene. 8.000 sydslesvigske børn kom på sommerferie i Danmark i 1947, 9.900 i 1948 og ca. 10.000 i 1949. I dag har rejserne udelukkende et sprogligt og kulturelt formål.

Matching

Feriebørn og ferieværter matches efter overenstemmelse i deres ønske om periode, fælles interesser, alder og køn.

Hvad koster det?

At være feriebarn koster ikke andet end de lommepenge, man har med. Det anbefales at tale med værtsfamilien inden, om hvad de forventer der skal ske af aktiviteter, udflugter etc.. Den fælles busrejse betales af organisationen. Hvis kørsel ordnes privat, betaler familierne dette.

Tilmelding

  1. Hent skemaerne nedenfor og gem dem på din computer, udfyld dem og print dem ud. Husk at underskrive dem alle! Send dem per post eller per mail (hvis det indscannede dokument er af høj kvalitet) til Rejsekontoret. Tilmeldingsfristen er 10.6.2020.
  2. Har du spørgsmål? Kontakt Rejsekontoret på +49 0461 5047 400 eller info@feriebarn.dk

Herefter er proceduren således:

- Rejsekontoret modtager dokumenterne. Er der en passende værtsfamilie, får du en mail, hvor vi præsenterer dig for familien. Siger du ja, bliver familien også præsenteret for dig. Har begge parter sagt ja, får I et matchbrev med hinandens kontaktinformationer. I bør hurtigst muligt tage kontakt, lære hinanden at kende, snakke i telefon, besøge hinanden, for at skabe tryghed omkring ferieopholdet. En del ophold har måttet afbrydes før tid, fordi parterne har været helt fremmede over for hinanden, og barnet har fået hjemve allerede første aften.

I får forhåbentlig en fantastisk uge og et venskab på tværs af grænsen, som åbner jeres børns øjne for levende danmarkshistorie, flersprogethed, identitet og grænselands-kultur